Hele situationen omkring Covid-19 giver anledning til en række juridiske problemstillinger. Disse problemstillinger omhandler blandt andet ansættelsesret, erhvervslejeret, GDPR m.v.

I denne artikel har vi valgt at behandle nogle ansættelsesretlige problemstillinger, med særlig fokus på, hvorvidt du som privatarbejdsgiver har ret til at kræve, at dine medarbejdere afholder ferie, feriefridage, afspadserer m.m.

Kan du – som privat arbejdsgiver – kræve, at dine medarbejdere afholder ferie og feriefridage?

Det fremgår af ferieloven, at udgangspunktet er, at hovedferien på 3 uger skal varsles senest 3 måneder, før den begynder. Øvrige feriedage, altså ferie der afholdes på denne tid af året, skal varsles med 1 måned. Dette kan dog fraviges, såfremt der er tale om særlige omstændigheder der hindrer dette. Der skal derfor foretages en konkret vurdering om, hvorvidt der foreligger særlige omstændigheder.

Idet at vi i øjeblikket befinder os i en ekstraordinær situation grundet Covid-19, må det formodes, at arbejdsgiver kan gøre undtagelsen, om særlige omstændigheder, gældende. Dette er dog med en forudsætning om, at virksomhedens drift er forstyrret grundet Covid-19.

Der er derfor ikke tilstrækkeligt, at der kun er enkelte medarbejdere eller én enkelt afdeling, der mangler arbejde. Det skal derfor være tale om manglende arbejde til en større gruppe af virksomhedens medarbejdere.

Såfremt virksomheden befinder sig i ovenstående situation, har arbejdsgiver formentligt ret til at fravige ferielovens varsler.

Samme bør gælde for feriefridage, idet at disse dage som udgangspunkt følger reglerne for restferie.

Kan du – som privat arbejdsgiver – kræve, at dine medarbejdere afspadserer?

Hvorvidt du, som arbejdsgiver, har ret til -uden varsel- at kræve at dine medarbejdere afspadserer, beror som udgangspunkt på den konkrete overenskomst eller den individuelle ansættelsesaftale.

Såfremt den konkrete overenskomst eller den individuelle ansættelsesaftale, ikke tager stilling til hvordan afspadsering skal varsles, kan du som arbejdsgiver godt kræve, at medarbejdere afvikler afspadsering uden varsling.

Kan du – som privat arbejdsgiver – kræve, at dine medarbejdere står til rådighed, samtidig med at de afvikler ferie eller afspadserer?

Såfremt du pålægger medarbejdere at afspadsere eller afvikle ferie, kan du ikke samtidig pålægge dem at stå til rådgihed med henblik på at møde på arbejde med kort varsel. Ønsker du som arbejdsgiver, at dine medarbejdere møder på arbejde med kort varsel, skal du derfor betale løn som normalt.

Kan du – som arbejdsgiver – udskyde medarbejders afholdelse af ferie?

Der er en 2. april 2020, vedtaget en lov nr. 348, der omhandler udskydelse af ferie i forbindelse med Covid-19. Loven omfatter virksomheder, der oplever mangel på arbejdskraft/medarbejdere på grund af Covid-19, og derfor er nødsaget til at udskyde medarbejders ferie, således at disse medarbejdere har mulighed for at arbejde. Der foreligger derudover en forudsætning om, at der skal være tale om en force majeure-lignende situation. Virksomheden skal derfor, som følge af Covid-19, opleve væsentlige og upåregnelige driftsmæssige hensyn, før at du – som arbejdsgiver – har ret til at udskyde ferie.

Den ferie der kan udskydes, er al ferie der ikke er afholdt, hvilket omfatter både fastlagt og ikke fastlagt ferie. Sådan en udskydelse sker ved aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager eller efter ordre fra arbejdsgiver.

Det er vigtigt at bemærke, at loven alene er gældende for ferie der er optjent efter gældende ferielov, altså ferie der skal bruges i 2019/20, som derudover også omfatter det forkortede ferieår  fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.