Bortvisning af Medarbejder – Hvad skal arbejdsgiveren vide?

Som arbejdsgiver kan det være en svær beslutning at bortvise en medarbejder. Det er vigtigt at vide, hvad man må gøre som arbejdsgiver, og hvilke regler der gælder i forbindelse med bortvisning af en medarbejder. I denne artikel vil vi gennemgå reglerne og retningslinjerne for bortvisning af medarbejdere i Danmark.

Hvad er bortvisning?

Bortvisning er en alvorlig sanktion, som kan gives til en medarbejder, der har begået en alvorlig overtrædelse af sine arbejdspligter. Bortvisning kan gives uden forudgående advarsel, og det kan medføre, at medarbejderen mister sin løn og bliver afskediget øjeblikkeligt.

Som arbejdsgiver kan det være en svær beslutning at træffe at bortvise en medarbejder. Det er vigtigt at vide, hvornår det er berettiget at bortvise en medarbejder, og hvilke regler der gælder i forbindelse med bortvisning.

En bortvisning skal altid gives skriftligt og med en begrundelse, og medarbejderen skal indkaldes til en samtale, hvor man informerer om bortvisningen og giver medarbejderen mulighed for at komme med sin version af sagen.

Hos LegalUp.dk kan vi hjælpe med at rådgive arbejdsgivere i forbindelse med bortvisning af medarbejdere og sikre, at bortvisningen er juridisk korrekt udført.

Køb en skræddersyet, juridisk korrekt “bortvisning” her!

Hvad kan medføre bortvisning?

Bortvisning kan kun gives, hvis medarbejderen har begået en alvorlig overtrædelse af sine arbejdspligter, som gør det umuligt for arbejdsgiveren at opretholde et tillidsfuldt samarbejde med medarbejderen.

Det kan eksempelvis være tyveri, vold, misbrug af alkohol eller narkotika på arbejdspladsen eller misbrug af fortrolige oplysninger. Det er vigtigt at dokumentere overtrædelsen, så bortvisningen kan anses som berettiget.

Eksempler på grunde til bortvisning:

Tyveri eller underslæb

Vold eller trusler mod kolleger eller kunder

Misbrug af alkohol eller narkotika på arbejdspladsen

Misbrug af fortrolige oplysninger

Gentagne og grove overtrædelser af virksomhedens regler og procedurer

Det er vigtigt at huske, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at der foreligger en alvorlig overtrædelse af medarbejderens arbejdspligter, og at bortvisningen derfor er berettiget.

Hvordan foregår en bortvisning?

En bortvisning skal altid gives skriftligt og med en begrundelse. Det er også vigtigt at indkalde medarbejderen til en samtale, hvor man informerer om bortvisningen og giver medarbejderen mulighed for at komme med sin version af sagen.

Hvis medarbejderen er medlem af en fagforening, skal fagforeningen også informeres om bortvisningen.

Hvad sker der med medarbejderens løn?

Når en medarbejder bliver bortvist, mister medarbejderen sin løn øjeblikkeligt. Det er også vigtigt at huske, at medarbejderen ikke har ret til dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, når bortvisningen skyldes medarbejderens egne forhold.

Hvad kan medarbejderen gøre, hvis medarbejderen er uenig i bortvisningen?

Hvis medarbejderen er uenig i bortvisningen, kan medarbejderen klage til fagforeningen eller Ankenævnet for Arbejdsskader. Det er vigtigt at huske, at medarbejderen kun har en vis tid til at klage over bortvisning.

Køb en bortvisnings skabelon her!

Hvordan kan LegalUp.dk hjælpe?

Hos LegalUp.dk har vi stor erfaring med at rådgive arbejdsgivere i forbindelse med bortvisning af medarbejdere. Vi kan hjælpe med at sikre, at bortvisningen er berettiget, og at den foregår på en juridisk korrekt måde. Vi kan også rådgive om, hvordan man bedst muligt håndterer en eventuel klagesag fra medarbejderen eller fagforeningen.

Vi ved, at en bortvisning af en medarbejder kan være en svær beslutning at træffe, og at det kan være en belastning for både arbejdsgiver og medarbejder. Derfor lægger vi stor vægt på at give en personlig og professionel rådgivning, som tager hensyn til den enkelte virksomheds situation og behov.

Kontakt os gerne for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at håndtere en eventuel bortvisning af en medarbejder.

Endeligt er bortvisning af en medarbejder er en alvorlig sanktion, som kun bør gives i tilfælde af alvorlige overtrædelser af medarbejderens arbejdspligter. Som arbejdsgiver er det vigtigt at kende reglerne og retningslinjerne for bortvisning, så man sikrer, at bortvisningen er berettiget og juridisk korrekt udført.

Hos LegalUp.dk kan vi hjælpe med at give en professionel og personlig rådgivning om bortvisning af medarbejdere.

Ofte stillespørgsmål vedr. bortvisning af medarbejder

Kan jeg bortvise en medarbejder uden forudgående advarsel?
Ja, det er muligt at bortvise en medarbejder uden forudgående advarsel, hvis medarbejderen har begået en alvorlig overtrædelse af sine arbejdspligter.

Hvordan skal en bortvisning foregå?
En bortvisning skal altid gives skriftligt og med en begrundelse. Det er også vigtigt at indkalde medarbejderen til en samtale, hvor man informerer om bortvisningen og giver medarbejderen mulighed for at komme med sin version af sagen.

Må medarbejderen modtage dagpenge eller andre ydelser, hvis medarbejderen er blevet bortvist?
Nej, medarbejderen har ikke ret til dagpenge eller andre ydelser fra a-kassen, når bortvisningen skyldes medarbejderens egne forhold.

Hvad kan medarbejderen gøre, hvis medarbejderen er uenig i bortvisningen?
Hvis medarbejderen er uenig i bortvisningen, kan medarbejderen klage til fagforeningen eller Ankenævnet for Arbejdsskader.

Hvordan kan LegalUp.dk hjælpe med bortvisning af medarbejdere?
Hos LegalUp.dk har vi stor erfaring med at rådgive arbejdsgivere i forbindelse med bortvisning af medarbejdere. Vi kan hjælpe med at sikre, at bortvisningen er berettiget, og at den foregår på en juridisk korrekt måde. Vi kan også rådgive om, hvordan man bedst muligt håndterer en eventuel klagesag fra medarbejderen eller fagforeningen.

Hvornår er det berettiget at bortvise en medarbejder?
Det er kun berettiget at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har begået en alvorlig overtrædelse af sine arbejdspligter. Det er vigtigt at kunne dokumentere overtrædelsen, så bortvisningen kan anses som berettiget.

Hvordan kan man forebygge behovet for bortvisning af medarbejdere?
Man kan forebygge behovet for bortvisning af medarbejdere ved at have klare regler og procedurer på arbejdspladsen, som medarbejderne er bekendte med. Man kan også investere i en god ledelse og i at skabe en god arbejdskultur, hvor medarbejderne føler sig værdsatte og motiverede.

Kan jeg bortvise en medarbejder, hvis jeg ikke har skriftlige retningslinjer for arbejdspladsen?
Ja, det er stadig muligt at bortvise en medarbejder, selvom man ikke har skriftlige retningslinjer for arbejdspladsen. Det er dog en god idé at have klare regler og procedurer på arbejdspladsen, så medarbejderne ved, hvad der forventes af dem.

Hvordan kan man som arbejdsgiver sikre sig, at bortvisningen er juridisk korrekt udført?
Man kan sikre sig, at bortvisningen er juridisk korrekt udført ved at følge de gældende regler og retningslinjer for bortvisning af medarbejdere. Det er også en god idé at søge professionel rådgivning fra en juridisk ekspert eller fra en virksomhed som LegalUp.dk

Hvilke konsekvenser kan en forkert udført bortvisning have for arbejdsgiveren?
En forkert udført bortvisning kan have alvorlige konsekvenser for arbejdsgiveren, herunder erstatningskrav fra medarbejderen eller en fagforening. Det kan også skade virksomhedens omdømme og føre til tab af klienter eller kunder. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at bortvisningen er berettiget og juridisk korrekt udført.

HR-Jura & Ansættelsesret

Bortvisning

2.500,00 kr. Ekskl. moms

Det kan være nødvendigt for en arbejdsgiver at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Gør-det-selv Kontrakter

Bortvisning skabelon

300,00 kr. Ekskl. moms

Det kan være nødvendigt for en arbejdsgiver at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold.