Den 1. september 2020 trådte den nye ferielov i kraft. Denne artikel belyser ændringerne samt baggrunden for disse. Som læser vil du få indblik i, hvilke konsekvenser den nye ferielov kan få for din virksomhed, ligesom artiklen også fortæller, hvad du som virksomhedsejer skal være særligt opmærksom på i relation til lovændringen.

”Ferie” har været et af de helt store emner i dagens Danmark. Et emne, der har kastet mange spørgsmål af sig, hvilket dels skyldes den verdensomspændende COVID-19 og dels at Danmark netop har fået en ny ferielov.

Forskudt ferie – et optjeningsprincip i strid med EU

I mange år har vi i Danmark haft forskudt ferie. Forskudt ferie går ud på, at ferien optjenes i kalenderåret, men kan først afholdes fra 1. maj året efter. Forskudt ferie opfylder ikke de regler, som politikerne er nået til enighed om i EU. Reglerne i EU kræver, at alle lønmodtagere skal have ret til fire ugers betalt ferie, som lønmodtageren både skal kunne optjene og afholde inden for 12 måneder. Problemet med forskudt ferie er, at der kan gå op til 16 måneder, før en nyansat medarbejder kan få ferie med løn. Derfor bliver der nu indført samtidighedsferie for landets lønmodtagere.

Den nye ferielov – samtidighedsferie

Samtidighedsferie betyder, at lønmodtagere optjener feriedage løbende og kan afholde ferien, så snart dagene er optjent. En medarbejder, der har arbejdet én måned, har ret til at afholde 2,08 dages betalt ferie allerede i den følgende måned. Lønmodtagere vil qua den nye ferielov optjene ferie fra 1. september til 31. august året efter. Ferien vil kunne afholdes i den periode, hvorunder den blev optjent samt de efterfølgende 4 måneder frem til 31. december.

Den nye ferielov giver stadigvæk ret til 25 dages betalt ferie og betalingen vil være den samme som i den tidligere ferielov.

Det skal du være opmærksom på

Som arbejdsgiver bør du sikre dig, at din virksomheds aftaler harmonerer med reglerne i den nye ferielov. Dette kunne eksempelvis være:

  • Ansættelseskontrakter
  • Personalehåndbogen
  • Overenskomster og lokalaftaler

Som arbejdsgiver skal du desuden træffe beslutning om, hvad der skal gøres med de hensatte feriepenge fra overgangsperioden:

  1. Beholde feriepengene i virksomheden og forrente dem, indtil medarbejderen forlader arbejdsmarkedet eller
  2. Indbetale pengene til fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som overtager ansvaret for forrentningen og administrationen

Inden den 31. december 2020 skal du – som arbejdsgiver – tage stilling til, om du ønsker at beholde pengene eller om pengene skal indbetales til fonden.

Ved at beholde pengene i virksomheden, opnår virksomheden likviditet. Ulempen herved er, at virksomheden i stedet skal bruge tid og penge på administrationen i forbindelse med årlige opgørelser af det beløb, som virksomheden forrenter for lønmodtageren.

For lønmodtageren gør det ingen forskel, da de hensatte feriepenge bliver forrentet på samme måde, uanset om de bliver administreret af arbejdsgiveren eller af fonden.

I LegalUp kan vi assistere dig og din virksomhed med spørgsmål og rådgivning omkring den nye ferielov.