Disclaimer

Indholdet af denne hjemmeside for LegalUp ApS er alene et udtryk for generel information, og kan ikke træde i stedet for konkret juridisk rådgivning, som ydes af LegalUp.

Selvom LegalUp løbende søger at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside er opdaterede, kan LegalUp ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl eller indholdet på hjemmesiden som sådan. LegalUp kan desuden ikke stilles til ansvar for dispositioner eller resultater som følge af brugen af oplysninger fundet på hjemmesiden. Sådanne dispositioner foretages på eget ansvar og for egen risiko.