I dag betegnes et holdingselskab som et uundværligt værktøj til en både lovlig og nødvendig skattetænkning, som gør det muligt for virksomhedsejere at udskyde betalingen af skat. Rådgivningen i dag vedrører ikke blot spørgsmålet om valg af virksomhedsform, men i lige så betydelig grad spørgsmålet om, hvor mange og hvilke selskaber, der skal stiftes. Rådgivningen heraf fører ofte til stiftelse af et holdingselskab samt et eller flere driftsselskaber.

Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er ikke en særskilt virksomhedsform, men derimod en betegnelse for et kapitalselskab, der har til formål at eje – helt eller delvist – et eller flere underliggende driftsselskaber. Der vil som følge heraf være tale om et holdingselskab, hvis selskabets formål efter vedtægterne er ”at eje aktier eller anparter i andre kapitalselskaber”.

I regnskabsretlig henseende defineres et holdingselskab som et selskab, der:

  • besidder kapitalandele i andre selskaber, og
  • udøver en betydelig indflydelse over en eller flere af disse selskabers driftsmæssige eller finansielle ledelse

Det klare udgangspunkt er, at holdingselskabet ikke momsregistreres, da det ikke driver aktiv driftsvirksomhed.

Hvad er fordelene?

Generelt er fordelen ved en holdingstruktur, at ejeren organiserer sig med en skattefri opsparing øverst. Denne skattefrie opsparing er mulig, fordi indtægterne fra underliggende driftsselskaber ofte vil være skattefrie for holdingselskabet, når indtægterne overføres i form udbytte eller avancer. Som ejer, kan du derfor foretage investeringer med midler, der hidrører fra driftsselskabet, og som kun er blevet beskattet en enkelt gang. Skatten bliver herved mulig at udskyde indtil midlerne tages ud af holdingselskabet i form af udbytte til dig, som er personlig ejer af holdingselskabet.

Midlerne, som hidrører fra driftsselskabet, er desuden også ”i sikkerhed”, når de først er placeret i holdingselskabet. Når midlerne først er flyttet til holdingselskabet fra driftsselskabet, fjernes risikoen for at miste tidligere års oparbejdet overskud – eksempelvis grundet en retssag, der rammer driftsselskabet.

Herunder finder du en oversigt over de fleste forretnings- og skattemæssige fordele ved at organisere sig i en holdingstruktur:

  • Skattefrit udbytte til holdingselskabet, hvis det ejer mere end 10 % af driftsselskabet.
  • Mulighed for at spare betydelige afgifter, hvis selskabet sælger et virksomhedsejet fast ejendom via et holdingselskab.
  • Skattefrit frasalg af selskaber gennem et holdingselskab, hermed anses indehaveren af selskabet ikke som privatperson.
  • Udskiftning i ejerkredsen kan ske skattefrit, såfremt ejerne har personlige holdingselskaber.
  • Selskabskapitalen kan bruges to gange, således stiftes holdingselskabet først og derefter indskyder holdingselskabet denne selskabskapital i et driftsselskab, hvis det oprettes samtidigt. Hermed vil holdingselskabet besidde alle ejerandele i driftsselskabet.

Hvad er ulemperne?

Ulemperne ved en holdingstruktur er ganske minimale, men fordi strukturen forudsætter minimum 2 selskaber, er det nødvendigt at betale stiftelsesomkostninger og erhvervskonto for hvert selskab, der oprettes.

Herudover skal der udarbejdes årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen, ligesom der ved større virksomheder også skal udarbejdes et koncernregnskab. (Koncernregnskab er forbeholdt koncerner omfattet af regnskabsklasse C og D)

Hertil skal det nævnes, at det for mindre selskaber er muligt at fravælge revision i både driftsselskabet og holdingselskabet.

Hos LegalUp rådgiver vi dig gerne omkring den rette selskabsstruktur for din virksomhed, ligesom det hos os er muligt at få udarbejdet alle relevante dokumenter i forbindelse hermed.