Har du brug for hjælp til løsning af juridiske problemstillinger, kan der være forskel på om, hvorvidt du har behov for en jurist, erhvervsjurist og en advokat. I det følgende beskrives forskellen på de tre titler, og hvornår du kan bruge en jurist/erhvervsjurist fremfor en advokat. Denne korte artikel beskriver hvad en jurist og erhvervsjurist er samt hvad en advokat, og hvad den grundlæggende forskel er.

En jurist og erhvervsjurist?

Jurist er ikke en beskyttet titel, hvilket betyder, at enhver i princippet kan kalde sig for jurist. Dette er dog langt fra tilfældet. I Danmark er stort set alle jurister og erhvervsjurister uddannet fra hhv. jura- og erhvervjurastudiet på et af landet universiteter. Du kan læse jura på enten universitet eller en handelsskole. Når man for eksempelvis bliver uddannet i jura fra handelsskolen (cand.merc.jur/erhvervsjurist), kan man dog ikke blive advokat, fordi man bliver uddannet erhvervsjurist og dermed ikke kan bestride et job som advokatfuldmægtig på et advokatkontor. Hvis man er uddannet fra universitetet, har man derimod mulighed for at tage den efteruddannelse, der kræves for at blive advokat.

En advokat?

Advokat er en beskyttet titel. Det betyder, at du skal efterleve en del krav for at kunne anvende titlen. Du skal som grundlæggende have en særlig uddannelsesmæssig baggrund for at kunne kalde dig advokat. Først skal du være uddannet på kandidatniveau som cand.jur/jurist fra et af landets universiteter. Herefter skal du gennemføre en obligatorisk tre-årig mesterlære uddannelse. Dette sker ofte som advokatfuldmægtig på et advokatkontor, men det er også muligt at tilegne sig juridisk praktisk erfaring andre steder fra. Uddannelsen er både praktisk og teoretisk, og afsluttes med en skriftlig advokateksamen samt en praktisk prøve i retssagsbehandling. Herefter skal du beskikkes som advokat hos Civilstyrelsen, før du kan kalde dig advokat. Det tager altså minimum otte år at blive advokat (inklusiv jurastudiet).

For at kunne beholde din titel som beskikket advokat, skal du desuden tegne en ansvarsforsikring der dækker min. 2,5 mio. kr. og en garantiordning, der dækker min. 5 mio. kr. Forsikringen dækker, hvis du som advokat begår professionelle fejl, som forårsager tab af den eller anden art, og garantiordningen dækker tab som følge af svigagtige forhold fra advokaten eller dennes personales side.

Derudover skal du deltage i en regelmæssig efteruddannelse, sideløbende med det daglige arbejde som advokat, være medlem af Advokatsamfundet samt du er underlagt advokatetiske regler. Alt sammen for at sikre kvaliteten af advokatens arbejde.

Hvad har du brug for og til hvad?

Hvis du har brug for en til at repræsentere dig for juridiske sager i retten, skal du bruge en advokat. Det er den eneste grundlæggende forskel på en advokat og jurist. En jurist eller erhvervsjurist kan give erhvervsjuridisk rådgivning og vejledning på niveau med en advokat, men kan ikke møde i retten på vegne af sine klienter. Jurister har ikke møderet i en retssal som en advokat. Hvis du derimod har brug for hjælp til juridiske problemstillinger uden for en retssal i privat- eller erhvervsøjemed kan du sagtens bruge en jurist. Jurister og erhvervsjurister kan som advokater være specialiseret inden for et bestemt juridisk område.

LegalUp

Hos LegalUp kan du få hjælp af dygtige jurister og erhvervsjurister uddannet fra et af landets universiteter til løsning af dine erhvervsjuridiske problemstillinger inden for bl.a. selskabsstiftelse, HR-jura, kontraktudarbejdelse og GDPR – til en langt lavere pris end hos en advokat.  Alle er helt eller delvist specialiserede indenfor de områder, vi dækker, hvorfor den jurist, som hjælper dig, altså vil have erfaring samt være specialiseret indenfor netop dette område.