Guide til selskabsstiftelse – sådan opretter du dit selskab (med udgangspunkt i ApS)

Denne artikel skal give dig et overblik over, hvad det kræver for at stifte et anpartsselskab (ApS). Artiklen vil indlede med at give et kort overblik over de forskellige selskabs- og virksomhedsformer, der ellers eksisterer, men guiden tager udgangspunkt i stiftelse af et ApS.

Få vores hjælp til oprettelse af ApS selskab her!

Virksomhed kontra selskab

Forskellen på en virksomhed og et selskab, er overordnet, at man ved en virksomhedstype hæfter personligt og solidarisk, hvor man ved et selskab, ikke hæfter personligt, men kun med selskabets kapital.

Virksomhedsformer

Enkeltmandsvirksomhed

Er kendetegnet ved:

 • Én stifter og ejer
 • Personlig og ubegrænset hæftelse – Hvilket vil sige at du hæfter med alt hvad du ejer
 • Nemt at stifte
 • Ingen indskudskapitalkrav

I/S – Interessantskab

Er kendetegnet ved:

 • Minimum to stiftere og ejere
 • Hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk – Her hæftes der for alt hvad man ejer, og der hæftes hver især fuldt ud for den samme gæld. En kreditor kan derfor kræve det fulde beløb hos den ene, såfremt den anden ikke er i stand til at betale.
 • Ingen indskudskapitalkrav

Selskabsformer

Aktieselskab (A/S)

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 400.000 kr.
 • Én eller flere ejere/aktionærer
 • Selvstændig juridisk enhed
 • Revisionspligt fra en autoriseret revisor
 • Lovpligtigt med en bestyrelse

Anpartsselskab ApS

Er kendetegnet ved:

 • Indskudskapitalkrav på 40.000 kr.
 • Èn eller flere ejere
 • Ingen personlig hæftelse
 • Selvstændig juridisk enhed

Et ApS

Et ApS kan stiftes af én eller flere personer. Kapitalkravet er 40.000 kr., som kan være i form af likvide midler eller som apportindskud, hvis der kan dokumenteres aktiver for samme værdi.

Med et ApS hæftes der begrænset, hvilket betyder, at det alene er selskabet, der hæfter med kapitalen. Ved et ApS er man forpligtet til at offentliggøre selskabets regnskab men revision kan fravælges, hvis selskabet opfylder betingelserne herfor, hvilket mange som udgangspunkt vil gøre.

Nødvendige dokumenter til at stifte et ApS

Når man skal stifte et ApS, kræves der nogle dokumenter, der skal uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk. Dokumenterne er beskrevet nedenfor:

 • Stiftelsesdokument
  • Et stiftelsesdokument angiver forskellige forhold ved stiftelsen af dit ApS. Det fremgår blandt andet hvem ejeren/ejerne og hvordan anparterne er fordelt, hvis flere ejere. Derudover fremgår det også, hvem der skal sidde i selskabets ledelse
 • Vedtægter
  • Vedtægter er et dokument, der angiver reglerne for selskabet og dets drift. I vedtægterne fremgår blandt andet en beskrivelse af selskabets formål, selskabets regnskabsår samt om selskabets beslutning om bestyrelse.

Bekræftelse af selskabskapitalen

Når man stifter et ApS skal selskabskapitalen på de 40.000 kr. bekræftes. Dette kan gøres hos tre parter; en advokat, en statsautoriseret revisor eller af en bank.

Hele processen beskrevet i trin:

 1. Stiftelsesdokument og vedtægter udarbejdes.
 2. Dokumenterne uploades i forbindelse med registreringen på virk.dk, hvor stifter/stiftere, ejer/ejere og reelle ejer/ejere ligeledes mv. angives. Der er et gebyr på 670,- til erhvervsstyrelsen for at registrere et selskab.
 3. Selskabskapitalen sendes til godkendelse hos én af ovennævnte parter med angivelse af en mailadresse på vedkommende eksempelvis, hvorefter registreringen endeligt kan afsluttes/godkendes på virk.dk.
 4. Din selskabsregistrering behandles nu af erhvervsstyrelsen, som fremsender en mail med CVR -nummer, når registreringen er færdigbehandlet. Dette kan vare fra under 24 timer til 1-2 uger, da Erhvervsstyrelsen har intensiveret deres stikprøvekontrol.

Husk også

Efter at du har modtaget dit CVR-nummer kan du registrere din virksomhed for moms samt import/eksport. Derudover skal du have oprettet en erhvervskonto, hvor de fleste banker kræver, at du har modtaget dit CVR-nummer før du kan opnå en sådan konto.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du hjælp til at stifte dit ApS, er du altid velkommen til at kontakte os.

2.400,00 kr. Ekskl. moms

Opret dit ApS i dag nemt og sikkert.