Ny hjælp er på vej til det danske erhvervsliv. Med den nye hjælpepakke, som blev offentliggjort søndag den 20. september 2020, har man i Folketinget indgået en aftale om at udvide eksisterende hjælpepakker og kompensationsordninger med henblik på at hjælpe de virksomheder, der rammes af de indskrænkede åbningstider.

Hjælpepakken giver virksomheder i branchen mulighed for kompensation for deres faste omkostninger – også selvstændige ejere af barer, caféer, restauranter og lignende vil få mulighed for dette.

Hjælpepakken indebærer:

  • Kompensation for faste omkostninger til de virksomheder, som har fået deres åbningstider indskrænket, og som har haft en omsætningsnedgang på mindst 35 %.
  • Kompensation til selvstændige erhvervsdrivende i restaurationsbranchen, der som følge af de indskrænkede åbningstider lider et omsætningstab på mindst 30 %.
  • Kompensation til underleverandører.
  • 100 millioner kroner til yderligere økonomisk hjælp til branchen

 

Med den nye hjælpepakke har der været særlig fokus på de små virksomheder. Erhvervsminister Simon Kollerup udtaler, at små virksomheder vil kunne få 90 % af deres omkostninger dækket.

Aftalen om den nye hjælpepakke ophører den 1. november 2020 – dog med mulighed for forlængelse. Herudover er det værd at nævne, at hjælpepakken virker med tilbagevirkende fra den 19. august 2020, hvor man iværksatte de første regionale nedlukninger.

Find også vores gratis skabelon til manuel registrering af gæster for restaurationer her.