Hvad er et holdingselskab?

Et holdingselskab er en type virksomhed, der ejer aktier i andre virksomheder. Det er en juridisk enhed, der fungerer som et investeringsselskab og er oprettet med det primære formål at eje aktier i andre selskaber og investere i dem. I praksis fungerer holdingselskabet som et mellemled mellem dets datterselskaber og deres ejere.

Holdingselskabets primære aktivitet består i at købe og holde aktier i datterselskaberne. Det betyder, at holdingselskabet ikke selv producerer varer eller ydelser, men snarere fungerer som en investor og samler indtægter fra datterselskaberne. Holdingselskaber kan også have andre aktiviteter, såsom at investere i fast ejendom, erhvervsejendomme, eller andre finansielle instrumenter.

Et holdingselskab er et kapitalselskab, og derfor kan det oprettes som et ApS eller et A/S.

Hvad er fordelene?

Der er flere fordele ved at oprette et holdingselskab. Her er nogle af de vigtigste fordele:

 1. Skattefordele: Holdingselskaber er normalt underlagt en lavere selskabsskat end andre virksomheder. Det betyder, at en del af overskuddet fra datterselskaberne kan overføres til holdingselskabet og beskattes til en lavere sats. Det kan også give mulighed for at opbygge en større formue på lang sigt.
 2. Risikospredning: Ved at oprette et holdingselskab, kan man sprede risikoen over flere investeringer. Dette kan reducere risikoen for store tab, hvis en eller flere af datterselskaberne skulle gå konkurs eller opleve andre problemer.
 3. Ledelsesmæssig fleksibilitet: Holdingselskaber kan være mere fleksible end andre virksomheder, når det kommer til at træffe beslutninger. Dette skyldes, at holdingselskabets ledelse ikke behøver at bekymre sig om daglige operationer i datterselskaberne og kan fokusere på overordnede strategiske beslutninger.
 4. Skattemæssig planlægning: Holdingselskaber kan også være en effektiv måde at planlægge arveafgifter og andre skatter på. Dette skyldes, at holdingselskabet kan overføre aktierne i datterselskaberne til efterkommere, mens det stadig holder ejerskabet i holdingselskabet intakt.
 5. Bedre adgang til finansiering: Holdingselskaber har normalt bedre adgang til finansiering end andre virksomheder. Dette skyldes, at bankerne og andre finansielle institutioner ser holdingselskaber som mere stabile og mindre risikable end andre virksomheder.

Hvad er ulemperne?

Ulemperne ved en holdingstruktur er ganske minimale, men fordi strukturen forudsætter minimum to selskaber, er det nødvendigt at betale stiftelsesomkostninger og erhvervskonto for hvert selskab, der oprettes.

Herudover skal der udarbejdes årsrapport for hvert selskab i holdingstrukturen, ligesom der ved større virksomheder også skal udarbejdes et koncernregnskab. (Koncernregnskab er forbeholdt koncerner omfattet af regnskabsklasse C og D)

Hertil skal det nævnes, at det for mindre selskaber er muligt at fravælge revision i både driftsselskabet og holdingselskabet.

Hos LegalUp rådgiver vi dig gerne omkring den rette selskabsstruktur for din virksomhed, ligesom det hos os er muligt at få udarbejdet alle relevante dokumenter i forbindelse hermed.

Oprettelse af holdingselskab

Hvis du ønsker at oprette et holdingselskab, er der nogle vigtige trin, du skal følge.

 1. Selskabsnavn: Sørg for at vælge et unikt og passende selskabsnavn, der ikke kan forveksles med andre virksomheder.
 2. Ejerforhold: Beslut dig for ejerforhold og anpartsværdier, og sørg for at oprette en ejerbog, der beskriver ejerforholdene og anpartsværdierne.
 3. Kapital: Sørg for at have forberedt den nødvendige kapital, inden selskabet stiftes.
 4. Dokumentation: Få udarbejdet alle nødvendige dokumenter, herunder stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog.
 5. Vælg ledelsen: Du skal også vælge ledelsen i dit holdingselskab. Dette kan være en bestyrelse eller en enkelt direktør, afhængigt af din virksomhedsstruktur. Ledelsen er ansvarlig for at træffe beslutninger og overvåge selskabets drift.
 6. Finansier selskabet: Når du har fastlagt de juridiske krav og valgt ledelsen, skal du finansiere dit holdingselskab. Dette kan ske ved at investere dine egne midler eller ved at tiltrække ekstern finansiering fra investorer eller långivere.
 7. Køb aktier i datterselskaberne: Når dit holdingselskab er oprettet, kan du begynde at købe aktier i datterselskaberne. Det kan være en god idé at have en strategi for at vælge de rette datterselskaber, der passer til din investeringsprofil og din overordnede strategi for holdingselskabet.
 8. Overvåg og tilpas din investeringsstrategi: Endelig er det vigtigt at overvåge og tilpasse din investeringsstrategi løbende. Dette kan omfatte at foretage justeringer i din portefølje af datterselskaber eller at revidere din overordnede strategi for holdingselskabet.

Opret et holdingselskab

Hvis du ønsker at oprette et holdingselskab, er der flere måder at gøre det på. En måde er at oprette et nyt holdingselskab fra bunden. Her kan LegalUp hjælpe med hele processen.

En anden mulighed er at købe et eksisterende holdingselskab. Dette kan være en god mulighed, hvis du ønsker at komme hurtigt i gang med din investeringsstrategi, da selskabet allerede har en portefølje af datterselskaber og en etableret ledelse.

Uanset hvilken tilgang du vælger, er det vigtigt at have en klar strategi og plan for, hvordan du vil oprette og drive dit holdingselskab.

At oprette et holding selskab kan være en god måde at beskytte dine investeringer og diversificere din portefølje. Det kan også give dig adgang til skattefordele og andre fordele ved at være en juridisk enhed.

Når du opretter et holding selskab, er det vigtigt at tage de nødvendige skridt for at registrere selskabet, fastlægge vedtægter og vælge ledelsen.

Vedtægter for et holdingselskab

Vedtægterne for et holdingselskab er en vigtig juridisk dokument, der fastlægger selskabets formål, struktur og ledelse. Krav til vedtægterne er defineret i selskabsloven, og indeholder følgende elementer:

 1. Navn og adresse på selskabet: Vedtægterne skal indeholde navnet og adressen på dit holdingselskab.
 2. Formål med selskabet: Vedtægterne skal også angive formålet med selskabet, dvs. hvad det er, du ønsker at opnå ved at oprette selskabet.
 3. Aktiekapital: Vedtægterne skal fastsætte den samlede aktiekapital, som du planlægger at investere i selskabet.
 4. Antal aktier og værdi: Vedtægterne skal også fastlægge antallet af aktier, der vil blive udstedt, og værdien af hver aktie.
 5. Bestyrelsen: Vedtægterne skal beskrive, hvordan bestyrelsen vil blive valgt, og hvordan bestyrelsen vil fungere. Bemærk at krav om bestyrelse ikke er et krav for et ApS men alene et krav for et A/S.
 6. Generalforsamling: Vedtægterne skal også beskrive, hvordan generalforsamlingen vil blive afholdt, og hvordan beslutninger vil blive truffet.
 7. Ændring af vedtægterne: Endelig skal vedtægterne også indeholde regler om, hvordan vedtægterne kan ændres, og hvem der har myndighed til at foretage ændringer.

Opsummering

Et holdingselskab er en type selskab, der ejer aktier i andre selskaber. Det kan have mange fordele, herunder beskyttelse af dine aktiver, diversificering af din portefølje, skattefordele, bedre finansieringsmuligheder og bedre styring. Når du opretter et holdingselskab, skal du registrere selskabet, vælge ledelsen, finansiere selskabet og købe aktier i datterselskaberne. Vedtægterne for selskabet er en vigtig juridisk dokument, der fastlægger selskabets formål, struktur og ledelse.

Spørgsmål?

Hos LegalUp kan vi kan hjælpe dig med rådgivning samt oprettelsen af dit holdingselskab og/eller driftselskab. Se vores priser her og kontakt os i dag.