Ny politisk aftale på plads for omregistrering af IVS

Regeringen har i fællesskab med Folketinget besluttet at hjælpe de danske iværksættere, blandt andet således, at den nuværende omregistreringsfrist forlænges fra d. 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Baggrund: 

Årsagen til Regeringen valgte at afskaffelse iværksætterselskabet er, at Erhvervsstyrelsens ”Analyse af Iværksætterselskaber” fra den 17. september 2018, påviste at selskabsformen i for mange tilfælde er blevet brugt imod hensigten. Den pågældende analyse har påvist, at Iværksætterselskaberne har medført en forhøjet risiko for svig, hvor skatte- og afgiftsrestancerne er dobbelt så høje som for enkeltmandsvirksomheder. Dette er baggrunden for, at Regeringen har indgået en politisk aftale med Dansk Folkeparti om at afvikle selskabsformen Iværksætterselskaber pr. 15. april i år.

Det har efterfølgende vist sig at være svært for iværksættere at fremskaffe den nødvendige positive kapital på 40.000 kr. Dette har særligt været svært for iværksættere, der har lånt til opstart af IVS’et, og hele Coronakrisen har ikke bestemt ikke gjort det nemmere for iværksætterne.

Den nye aftale betyder

Regeringens ændring medfører, at IVS’er blot skal betale forskellen mellem den registrerede kapital i IVS’et, og kapitalkravet for ApS’er. Dette betyder derfor, at virksomheden sagtens kan have gæld ved omregistrering, og at der derfor ikke længere er et krav om en positiv selskabskapital på 40.000 kr., ved omregistrering, hvilket gør det langt lettere for mange iværksættere at lade virksomheden omregistrere.