Privatlivspolitik

Generelt

Denne persondatapolitik redegør for, hvordan LegalUp anvender og behandler de personoplysninger, som vores klienter giver til os, og som LegalUp indsamler, når du anvender LegalUp’s hjemmesider. 

LegalUp respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personoplysninger og er opmærksomme på, at alle personoplysninger behandles forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Hvad er personoplysninger?

En personoplysning er enhver form for information, der kan henføres til fysiske personer, selvom dette forudsætter kendskab til f.eks. cpr-nummer, adresse mv.

Der sondres mellem to typer af personoplysninger. ”Følsomme oplysninger” og ”almindelige oplysninger”.

Følsomme oplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, samt behandling af genetiske eller biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, vedkommendes helbredsoplysninger eller seksuelle orientering. 

Almindelige personoplysninger er oplysninger, der ikke falder under kategorien af følsomme oplysninger. Det kan for eksempel være identifikationsoplysninger som navn og adresse, oplysninger om økonomiske forhold, kommercielle oplysninger omkring kunder eller mere tekniske oplysninger som f.eks. IP-adresse. 

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

LegalUp indhenter forskellige kategorier af personoplysninger, når du bruger LegalUp’s hjemmeside.

Oplysningerne indhentes enten ved, at du selv afgiver disse i forbindelse med, at du bruger LegalUp’s hjemmesider, eller ved at LegalUp indhenter oplysningerne i forbindelse med din anvendelse af vores hjemmeside. 

Følgende kategorier af oplysninger indsamles, når du som bruger anvender LegalUp’s hjemmeside:

Når du sender en besked til os via kontaktformularen på platformen, indsamler LegalUp dine almindelige personoplysninger, såsom navn, telefonnummer, e-mail, adresse samt hvad du måtte anføre i din besked.

  • LegalUp vil i forbindelse med din brug af vores hjemmeside indsamle oplysninger omkring, hvordan du bruger denne. Til dette bruger vi IP-adresser og sessionsoplysninger og andre oplysninger, der er med til at kortlægge din webadfærd. 
  • Device-information – som f.eks. hvilke typer af enheder du bruger til at interagere med vores hjemmesider og dine placeringsoplysninger vil også blive indsamlet.
  • I særlige tilfælde vil LegalUp ved lov være forpligtet, til at indsamle specifikke og verificerede personoplysninger. 

Hvorfor indsamler vi personoplysninger?

For at kunne give dig den bedst mulige oplevelse med vores rådgivning og hjemmesider, indsamler vi dine personoplysninger. 

Når du bruger LegalUp’s hjemmeside, giver du således samtykke til, at LegalUp må håndtere de kategorier af oplysninger, der er relevante for at kunne levere den nødvendige service eller optimering, vedligehold eller udvikling af vores hjemmesider.

I nogle rådgivningssituationer er vi forpligtet til at indsamle yderligere personoplysninger end i andre sager. Dette gælder bl.a. i sager, hvor der er risikofor hvidvask eller terrorfinansiering. I disse tilfælde er det et lovkrav, at LegalUp skal indsamle billedidentifikation samt verificere disse førend, der kan ydes rådgivning. 

Vi anvender de oplysninger, vi indsamler til følgende formål:

  • At kunne levere målrettede annoncer og kampagner.
  • At kunne sende dig nyhedsbreve og andre produktnyheder.
  • At forstå den måde du bruger vores hjemmeside på så vi kan forbedre og optimere dem samt udvikle nye produkter og services.
  • At kunne give dig den bedst mulige rådgivning på tværs af LegalUp’s hjemmesider. 
  • At kunne sende dig momsgyldige fakturaer og håndtere de transaktioner, der forvaltes gennem LegalUp ApS.

At kunne lave analyse og statistik på vores kunder, vores marked, vores hjemmesider, vores services så vi kan bedre forstå vores kunder og dermed tilbyde nye og forbedrede produkter og services.

Hvem deler vi personoplysninger med?

LegalUp deler dine oplysninger med betroede samarbejdspartnere, som hjælper os med at vedligeholde, opdatere eller drive vores hjemmeside, forretning eller servicere dig. Disse parter vil kun have adgang til dine oplysninger i det omfang det er nødvendigt og altid med kontraktuel forpligtelse til at behandle dine oplysninger fortroligt. 

Personoplysninger afgivet i forbindelse med rådgivning deles ikke med andre end LegalUp’s ansatte, medmindre du giver specifikt og informeret samtykke hertil.

Dine oplysninger vil ligeledes blive delt med tredjeparter eller samarbejdspartnere, med henblik på at kunne levere markedsføring, annoncering eller andre lignende services. Disse services inkluderer, men er ikke begrænset til; Facebook, Google AdWords, Bing, LinkedIn.

For at kunne optimere og måle på de besøgende på vores hjemmesider deles dine oplysninger med tredjepartsservices, der kan bruges til at optimere og forbedre vores hjemmesider og produkter. Til dette bruges bla. følgende services; Google Analytics, Google Optimize, Bing, Facebook.

Herudover vil LegalUp i tilfælde af en forsikringssag dele de oplysninger, der er nødvendige for at forsikringsselskabet kan behandle en eventuel forsikringssag.

Identitetsoplysninger indhentet i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, kan blive videregivet til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) i tilfælde af en mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som er nødvendige for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

Retsgrundlag

LegalUp behandler dine oplysninger enten på baggrund af dit udtrykte samtykke, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan gennemføre en kontrakt, som du er part i. 

Såfremt behandlingen er baseret på dit samtykke, vil du have mulighed for at kunne kalde dette samtykke tilbage, som beskrevet i punktet omkring ”Dine rettigheder”. 

Såfremt du ikke ønsker at samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan LegalUp ikke yde rådgivning eller adgang til de services, der udbydes på LegalUp’s hjemmesider.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

LegalUp opbevarer som udgangspunkt oplysninger afgivet i forbindelse med rådgivning i 10 år. LegalUp opbevarer disse personoplysninger med henblik på at kunne imødekomme eventuelle retskrav mod den rådgivning, som ydes gennem LegalUp’s hjemmesider. 

For andre personoplysninger opbevares disse i 5 år efter kundeforholdets ophør, hvorefter de slettes.

Personoplysninger indhentet med henblik på at sende nyhedsbreve og opdateringer omkring vores produkter vil beholdes, indtil disse afmeldes af dig. 

Fælles for alle personoplysninger gælder dog, at personoplysninger altid slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante i forhold til det formål, hvorpå de er blevet indsamlet eller, hvis et samtykke trækkes tilbage inden en egentlig sagsbehandling, er begyndt. 

Beskyttelse af personoplysninger

Dine oplysninger beskyttes ved brug af HTTPS-kryptering, når de er i transit. HTTPS er en protokol på internettet, der bruges i forbindelse med tjenester, hvor kun afsender og modtager må kende meddelelsen. På denne måde sikres adgangen til dine oplysninger mod uvedkommende. 

Dine rettigheder

Som bruger hos LegalUp har du følgende rettigheder:

Som registreret har du ret til at få dine personoplysninger slettet. LegalUp vil dog i nogle tilfælde forbeholde sig retten til at enten begrænse eller afvise en sletning, såfremt disse personoplysninger er nødvendige for at kunne overholde særregler eller kunne forsvare et retskrav.

Som registeret har du ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler på dig. Du kan, når som helst anmode om et dataudtræk af alle de data, der behandles på dig. Dine data vil blive leveret hurtigst muligt – dog altid med svar inden for 4 uger. 

Som registreret har du ret til at få transporteret din data til en anden dataansvarlig. Dine data vil blive leveret, som et regneark i Microsoft Excel-format, der kan overføres til en anden dataansvarlig.

Som registreret har du ret til at få berigtiget forkerte eller unøjagtige oplysninger, der behandles om dig.

Som registret har du ret til at trække et samtykke tilbage, såfremt du ønsker at standse eller begrænse en behandling af dine personoplysninger.

Notifikation om brud på beskyttelsen af dine personoplysninger

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der kan medføre en kompromittering af dine personoplysninger, giver LegalUp dig besked herom indenfor 72-timer via mail med oplysninger om omfanget af sikkerhedsbruddet, hvilke data, der er berørt, samt hvilke foranstaltninger og handleplaner, der er blevet iværksat for at begrænse og gensikre enhver mulig skade eller misbrug af dine personoplysninger.

Henvendelser vedrørende personoplysninger

Hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig eller har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger, kan der rettes kontakt til LegalUp’s dataansvarlige Kristin Assaad på dennes mail: kristin.assaad@www.legalup.dk

Klage

Såfremt du ønsker at klage over LegalUp’s behandling af dine personoplysninger, kan denne klage rettes til den ansvarlige myndighed. I Danmark er denne myndighed Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 Kbh K, tlf. 33 19 32 00. Se mere på www.datatilsynet.dk 

Ændringer i vores privatlivspolitik

LegalUp forbeholder sig retten til at ændre eller opdatere vores Cookie- og privatlivspolitik. Seneste opdatering vil fremgå i bunden af denne side. Såfremt vi ønsker at ændre disse, vil de berørte parter få besked herom, og datoen for ændringen eller opdateringen vil fremgå nedenfor

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende denne privatlivspolitik, kan du kontakte os vha. nedenstående information.

LegalUp ApS
C. A. Olesens Gade 4, 2. sal
9000 Aalborg
71 74 70 74
kontakt@legalup.dk

CVR: DK40175660

 

Januar 2019