Broen mellem tradition og teknologi

Den juridiske branche er en af de mest ældste brancher, hvor en konservativ tilgang er udbredt. Blandt juridiske fagfolk er der en stærk kulturel tråd for, at man respekterer traditioner og praksis. Set i lyset af den teknologiske udvikling og globaliseringen, rejser det aktuelle spørgsmål sig: Forventes LegalTech at revolutionere den juridiske sektor? Den danske advokat Martin Brandt har for tilbage i 2018 udtalt til Advokatwatch, at konservative advokater i Danmark bidrager til at bremse den teknologiske udvikling i branchen[1]. Er der sket ændringer, med den moderne teknologi, der siden er blevet introduceret? Tilbageholdenhed med at udforske og anvende LegalTech kan begrænse udviklingspotentialet. Dog er dets fremdrift ubestridelig i takt med globaliseringen.

 

Globaliseringen skaber en ny virkelighed for jurister

I de senere år er LegalTech blevet en realitet for de fleste jurister og advokater, hvor anvendelsen af teknologiske værktøjer ikke længere er usædvanlig. På linje med andre brancher står den juridiske sektor over for en fremtid, hvor brugen af teknologiske værktøjer fortsat bliver mere udbredt. Det kan formodes, at den moderne teknologis hastige udvikling, heriblandt lancering af adskillige kunstige intelligens servicer, er skyld i den voksende interesse for teknologiske løsninger. Jurister og advokater følger også med i denne udvikling, hvor behovet for LegalTech er stigende og konstant voksende. Globalisering er blandt andet med til at øge kompleksiteten af de juridiske opgaver, hvilket er en forventning, som de fleste skandinaviske jurister har[2]. Dens påvirkning på den juridiske branche inkluderer en udvidelse af den juridiske aktivitet på internationalt plan. Dette medfører, at juridiske fagfolk står over for udfordringen med at håndtere et bredere spektrum af love, der strækker sig fra national til international lovgivning. Antallet af sager, der involverer flere lande og jurisdiktioner, er stigende, og disse sager er typisk mere komplekse for jurister og advokater, da de skal håndtere flere parametre. Den stigende vækst inden for internationale juridiske sager er en naturlig følge af globaliseringen, da det er blevet lettere for både personer og virksomheder at operere på tværs af landegrænser og etablere internationale forretninger. Som følge heraf skaber globaliseringen en stigende efterspørgsel efter LegalTech, som kan give juridiske fagfolk praktiske teknologiske værktøjer til at være mere effektive, reducere tidsforbruget og skabe fleksible løsninger for sine klienter. Dette vil resultere i en nedsættelse af omkostningerne ved at søge juridisk bistand, hvilket vil øge tilgængeligheden af juridisk rådgivning fra fagfolk. Som følge heraf vil flere få mulighed for at få adgang til deres rettigheder, hvilket bidrager til at udvide retfærdighed og fremme lighed.

 

Pandemiens uventede gevinst

I de senere år har vi været vidne til en betydelig teknologisk udvikling i den juridiske industri. Coronakrisen var en af de seneste begivenheder, der skubbede den juridiske sektor til at adoptere nye innovative arbejdsformer[3]. Som i mange andre brancher blev jurister og advokater tvunget til at finde alternative metoder for at kunne arbejde effektivt. Denne udfordrende tid pressede grænserne for traditionelle juridiske metoder og afslørede spændende nye muligheder. Behovet for fjernarbejde og virtuelle møder via computeren gjorde teknologien til en nødvendig facilitet for at arbejdet kunne fortsætte under krisen. Mange juridiske virksomheder begyndte hurtigt at udvikle og implementere teknologiske løsninger og modeller som erstatning for traditionelle metoder[4]. Dette inkluderede blandt andet indførelsen af elektroniske signaturer[5]. Der opstod også et større behov for at automatisere de juridiske arbejdsprocesser for at gøre dem mere effektive for juristen og advokaten. Dette resulterede i en stigende kollektiv interesse i LegalTech, da der var et ønske om at reducere arbejdsbyrden ved at minimere manuelle opgaver til fordel for automatiserede løsninger. Coronapandemien var derfor en afgørende katalysator for at øge opmærksomheden på innovative løsninger i den juridiske branche[6]. Selvom pandemien er over, er branchen fortsat i konstant udvikling, hvilket understreger vigtigheden af at omfavne nye teknologiske tilgange.

 

Innovationens Høst: LegalUps Rejse med LegalTech

LegalUp er et fremragende eksempel på en juridisk virksomhed, der har inkorporeret LegalTech som en essentiel del af sin daglige drift for at effektivisere sin praksis. Virksomheden opererer 100% digitalt, hvilket muliggør formindskelse af sagsbehandlingstiden samt omkostninger for klienten. Denne moderne teknologi muliggør, at virksomheden giver sine jurister øget fleksibilitet og kontrol over deres juridiske arbejde. Ved at anvende innovative løsninger maksimeres effektiviteten, og der gives let tilgængelighed til rådgivning. AI anvendes blandt andet til opgaveløsning, hvilket gør det muligt for juristen at fokusere sin tid og energi på den personlige rådgivning med klienten

 

Er det starten på en teknologisk revolution?

Trods den juridiske branche har en lang historie, og mange i branchen holder fast i traditionerne, er der alligevel en markant udvikling i, hvordan juridiske fagpersoner i Skandinavien håndterer teknologiske fremskridt. Karnov Groups rapport “Fremtidens Jurist 2023” giver et nyt perspektiv på, hvordan skandinaviske jurister ser på LegalTech, og viser en markant ændring i branchens syn på teknologi. Der er en bred enighed om, at fremtidens jurister vil have brug for digitale færdigheder til at forstå og anvende teknologiske værktøjer[7]. Det er ved at blive anerkendt i den juridiske sektor, at der sker udviklinger, og at en tilpasning er nødvendigt. En særlig ændring, som fremhæves i rapporten, er, at mere end to tredjedele af de skandinaviske jurister ser frem til en mere digitaliseret juridisk branche, da de tror, at de tror, at det vil øge effektiviteten og styrke kvaliteten på det juridiske marked[8]. Denne tendens kan muligvis tilskrives den generelle opfattelse af, at den globale virkelighed, vi lever i, fører til en stigende kompleksitet i juridiske processer som følge af globaliseringen. Dette har betydelig indflydelse på branchens udvikling, og kompleksiteten, der opstår på grund af globaliseringen, tackles med moderne teknologiske løsninger. Rapporten bekræfter, at det skandinaviske jurists syn er i konstant udvikling, parallelt med den vedvarende forandring, som ses globalt.

 

LegalTechs accelererende fremtid

I lyset af globaliseringen er fremtiden for LegalTech i den juridiske sektor lovende. Teknologien udvikler sig hastigt, hvilket åbner døren for nye og banebrydende initiativer inden for juridisk praksis, sådan som det blandt andet ses anvendt af juridiske virksomheder som LegalUp. Skandinaviske jurister er klar til denne udvikling og anerkender nødvendigheden af at tilpasse sig global progression. Automatiseringen af juridisk arbejde vil ikke kun gøre det mere overskueligt for praktiserende jurister og advokater, men også give dem øget fleksibilitet. Mens globaliseringen kan komplicere tingene i den juridiske sektor, vil den samtidig være en drivkraft for at optimere teknologien og finde løsninger på udfordringerne som opstår. Med dette i tankerne står jurister og advokater overfor en spændende og givende fremtid, hvor de kan udnytte teknologiens potentiale til at forbedre og transformere deres praksis.

Denne artikel er skrevet af LegalUp’s juridiske praktikant, kandidatstuderende i jura ved Københavns Universitet, Mona Dakhlallah, under vejledning af erhvervsjurist og direktør, Kristin Assaad.  

[1] Advokat om udvikling af legaltech: Der hersker en konservativ kultur i branchen, Advokatwatch

[2] S. 5, Appetit på Tech, Fremtidens Jurist 2023 brancherapport, Karnov Group

[3] Innovate, digitalise, change, Legal Tech Case Studies by the Copenhagen Legal/Tech Lab

[4] How has Covid changed the use of legal technology?, LexisNexis

[5] Elektroniske underskrifter som alternativ til håndskrevne, Klar Advokater

[6] Legaltech-firmaerne rider mod vækst i 2021 på ryggen af coronakrisen, AdvokatWatch

[7] S. 15, Appetit på Tech, Fremtidens Jurist 2023 brancherapport, Karnov Group

[8] S. 19, Appetit på Tech, Fremtidens Jurist 2023 brancherapport, Karnov Group