Aftale om fælles dataansvar

4.000,00 kr. Ekskl. moms

Spar 5.000,00 kr.
Ift. traditionel advokat

Selskabet kan sammen med en eller flere parter indgå en aftale vedrørende fælles dataansvar.

Send forespørgsel

Selskabet kan sammen med en eller flere parter indgå en aftale vedrørende fælles dataansvar. Dette betyder således, at selskabet sammen med en eller flere parter har ansvaret for en behandling og alle parter har ret til at bruge de indsamlet oplysninger til egne formål. Der er derfor ikke tale om et fælles dataansvar, hvis en behandling kun foretages til den ene parts formål.

En aftale vedrørende fælles dataansvar er vigtig, da denne aftale kan minimere udgifterne til databehandlingens udformning. Det er vigtigt at de fælles dataansvarlige indgår en gennemsigtig aftale på skrift eller lignende, hvori de fastlægger deres respektive ansvar for at overholde reglerne i den generelle forordning om databeskyttelse. Denne aftale skal afspejle de fælles dataansvarliges respektive roller og forhold til de registrerede.

Eksempel på hvad sådan en aftale kan indeholde:

 • Hvem er parterne
 • Fælles dataansvar
 • Overordnet ansvarsfordeling
 • Principper og behandlingshjemmel
 • De registreredes rettigheder
 • Behandlingssikkerhed og dokumentation for overholdelse af databeskyttelsesforordningen
 • Anvendelse af databehandlere og underdatabehandlere
 • Fortegnelse
 • Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden
 • Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede
 • Konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse og forudgående høring
 • Overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer
 • Klager
 • Orientering af den anden part
 • Regulering af andre forhold
 • Ikrafttræden og ophør

Prisen inkluderer udarbejdelse og skræddersyning af ydelsen gennem personlig rådgivning i det nødvendige omfang for opgaven.