Konsulentaftale skabelon

500,00 kr. Ekskl. moms

En konsulentaftale indgås mellem en virksomhed, som har en opgave der skal udføres, og en konsulent, der udfører den pågældende aftale.

Send forespørgsel

Skræddersy din konsulentaftale med LegalUps digitale og intuitive dokumentsystem. Efter udfyldelse af spørgerammen kan du downloade dokumentet i en wordfil og herefter sende dokumentet til digital eller fysisk underskrift. 

Du har også mulighed for at få LegalUp til at udarbejde, tilpasse eller få en af vores juridiske eksperter til at gennemgå kontrakten. Såfremt du ønsker dette, kan du opgaven under ‘kontrakter og aftaler’ i stedet. 

Hvis du er i tvivl om noget, er du mere end velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi sidder klar til at hjælpe.

Vidste du, at du kan få ubegrænset adgang til alle vores juridiske skabeloner med et LegalUp medlemskab? Se mere her.

Sådan er processen 

1

Bestil skabelonen

2

Udfyld spørgerammen

3

Download færdige dokument

4

Dokumentet er klar til underskrift

Hvad er en konsulentaftale?

En konsulentaftale indgås mellem en virksomhed, som har en opgave der skal udføres, og en konsulent, der udfører den pågældende aftale. Formålet med aftalen er, at begge parter får aftalt skriftligt, hvad der forventes af hinanden, og hvilke forpligtelser de har over for hinanden. Herved opstår der ingen usikkerhed eller tvivl om, hvad der egentlig er aftalt.

Hvorfor er den vigtig?

En konsulentaftale er vigtig, da den skaber et overblik over, hvilke regler der gælder for samarbejdet mellem virksomheden og konsulenten. Dette skaber både tryghed, og gør, at man får et bedre samarbejde, samt øger ens fokus, da man kender til ens retsstilling.

Et samarbejde mellem en virksomhed og en konsulent kan skabe misforståelser eller forvirring, da de kan have forskellige arbejdsmetoder, hvorfor det er vigtigt at aftale, hvad der forventes af hinanden.

Eksempler på hvad en konsulentaftale kan indeholde:

 • Hvem er parterne
 • Baggrunden for konsulentaftalen
 • Udførlig beskrivelse af opgaven
 • Tidspunktet for opgavens udførelse
 • Hvor opgaven skal udføres
 • Rettigheder og pligter
 • Vederlag
 • Regulering af immaterielle rettigheder
 • Fortrolighed og loyalitet samt konkurrence- og kundeklausul
 • Varighed
 • Ansvar og forsikring
 • Aftalens ikrafttræden, ophør samt opsigelse
 • Voldgift
 • Øvrige vilkår
 • Værneting