Nye vedtægter

2.000,00 kr. Ekskl. moms

Spar 3.000,00 kr.
Ift. traditionel advokat

Få udarbejdet nye, korrekte vedtægter til dit selskab.

Send forespørgsel
Kategori:

Hvad er vedtægter?

Vedtægter er et dokument, der beskriver de interne regler i et selskab modsat en ejeraftale der kun er gældende for de underskrevne parter. Vedtægter laves i forbindelse med selskabsstiftelse og indeholder de vigtigste oplysninger. Det er dog muligt at ændre et selskabs vedtægter i forbindelse med ændring af f.eks. selskabskapital, selskabsnavn, formål eller ledelsesmodel. Det er kun selskabets ejer der kan beslutte at ændre selskabet vedtægter. For at den nye vedtægt kan blive gældende, kræves det, at der afholdes en generelforsamling, hvor ejerne bliver enige om de nye vedtægter og får underskrevet denne.

Hvorfor er de vigtige?

Vedtægter er vigtige, idet de indeholder de vigtigste oplysninger om selskabet. Vedtægter er et dokument med regler for hvordan virksomheden skal agere. Her kan der blive aftalt, hvordan virksomhedens overskud skal fordeles, hvor lang fristen er ved f.eks. indbetaling af selskabskapital. Hvilken ledelsesstruktur der anvendes. Stemmeretten fastlægges også efter vedtægterne. Hvem der har forkøbsretten osv.

Ifølge Selskabsloven § 28 skal vedtægter indeholde:

  • Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne
  • Kapitalselskabet formål
  • Selskabskapitalens størrelse, og antallet af kapitalandele eller kapitalandele pålydende værdi
  • Kapitalandelenes rettigheder
  • Kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur, jf. § 111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan
  • Indkaldelse til generalforsamling
  • Kapitalselskabets regnskabsår