Opsigelse

2.500,00 kr. Ekskl. moms

Spar 2.000,00 kr.
Ift. traditionel advokat

Såfremt du skal opsige en medarbejder, hjælper vi dig med udarbejdelsen af en opsigelse inden for lovens rammer.

Send forespørgsel

Hvad er en ”opsigelse af en funktionær” kontrakt?

Det er en kontrakt, som beskriver hvordan opsigelsesperioden skal foregå, hvorfor der skal opstilles klare rammer for, hvordan perioden skal forløbe sådan der ikke skabes misforståelser heraf. Denne laves og underskrives på det tidspunkt du som arbejdsgiver vælger at ophøre samarbejdet mellem dig og funktionæren. Her skal der huskes de forskellige opsigelsesvarslers periode, som er opnået gennem deres anciennitet.

Fyreseddel skabelon – Hvorfor er den vigtig?

Den er vigtig for dig som arbejdsgiver, idet du giver en klar ramme til funktionæren på, hvordan opsigelsesperioden skal foregå i forhold til f.eks. afholdelse af optjent ferie, hvordan de forskellige ordninger afvikles og hvor meget funktionæren er berettiget til i en fratrædelsesgodtgørelse.

Eksempler på hvad den kan indeholde:

  • Hvem er parterne
  • Begrundelse for opsigelse
  • Afvikling af opsigelsesperioden
  • Optjent ferie
  • Pensionsordning
  • Bonusordning
  • Firmabil
  • Fri mobiltelefon og fri telefon
  • 2a godtgørelse
  • Andre vilkår såsom loyalitetsforpligtelse/tavshedspligt eller destruering af kopier af eventuelt fortrolige dokumenter omkring virksomheden.