Kontrakter og aftalesæt

Kontrakter og aftalesæt danner grundlag for vigtige aftaleindgåelser for din virksomhed, hvorfor det er vigtigt, at få det essentielle med i disse aftaler. Som udgangspunkt er en mundtlig aftale lige så gyldig som en skriftlig, men den er svær at bevise. Få derfor alle aftaler skrevet ned i samarbejde med en kompetent jurist.

LegalUp tilbyder både udarbejdelse og gennemlæsning af alle slags kontrakter og aftaler til din virksomhed, ligesom vi gerne sparrer med dig om, hvilke nødvendige kontrakter og aftalesæt du bør have i virksomheden.

Læs mere

Kontrakter & aftaler

Anpartsoverdragelsesaftale

3.000,00 kr. Ekskl. moms

En anpartsoverdragelse anvendes, når et kapitalselskab skal sælge/overdrage anparter til en køber/medejer.

3.500,00 kr. Ekskl. moms

En anpartsoverdragelse anvendes, når et kapitalselskab skal sælge/overdrage anparter til en køber/medejer.

Kontrakter & aftaler

Ansættelseskontrakt

3.000,00 kr. Ekskl. moms

Det er lovpligtigt for virksomheder og arbejdsgiver at have en skriftlig ansættelseskontrakt med alle medarbejdere, hvis...

Kontrakter & aftaler

Bortvisning

2.500,00 kr. Ekskl. moms

Det kan være nødvendigt for en arbejdsgiver at bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Kontrakter & aftaler

Direktørkontrakt

2.500,00 kr. Ekskl. moms

I direktørkontrakten tages der stilling til de vigtigste vilkår, såsom direktørens ansvarsområder, løn og opsigelse.

Kontrakter & aftaler

Ejeraftale

5.500,00 kr. Ekskl. moms

Få udarbejdet en ejeraftale tilpasset jeres konkrete behov inklusiv den nødvendige rådgivning af erfarne jurister.

Kontrakter & aftaler

Frivilligt forlig

2.000,00 kr. Ekskl. moms

Få udarbejdet et frivilligt forlig gennem LegalUp.

Kontrakter & aftaler

Gældsbrev

2.500,00 kr. Ekskl. moms

Få udarbejdet et gældsbrev gennem LegalUp.

5.000,00 kr. Ekskl. moms

Handelsbetingelser beskriver virksomhedens generelle betingelser ved salg af en vare eller ydelse.

2.500,00 kr. Ekskl. moms

Handelsbetingelser beskriver virksomhedens generelle betingelser ved salg af en vare eller ydelse.

4.000,00 kr. Ekskl. moms

Her får du en pakkepris på handelsbetingelser og privatlivspolitik, som er essentielle dokumenter i din virksomhed.

Kontrakter & aftaler

Hemmeligholdelsesaftale (NDA)

3.000,00 kr. Ekskl. moms

Hvis du bliver nødt til at afsløre fortrolige oplysninger omkring din virksomhed, kan en hemmeligholdelsesaftale være oplagt.